Gorny ukośnik
LogoTop images
Dolny ukośnik

Wykonywane usługi:

 • Remonty i modernizacje
  • serwomotorów zaworów regulacyjnych i odcinających
  • układów wybicia i uzbrojenia turbiny
  • zaworów trójdrożnych podgrzewaczy regeneracyjnych WP
  • zaworów automatycznych podgrzewaczy regeneracyjnych WP
  • serwomotorów zaworów zwrotnych na upustach
  • układów sterowania zaworami zwrotnymi na upustach
  • schładzaczy pary
  • przekładni ze sprzęgłem hydrokinetycznym typu SH512, TAH512
  • dławnic zewnętrznych, wewnętrznych i międzystopniowych
  • przelotni SP/NP. do potrzeb ciepłownictwa
  • inne wg potrzeb
 • Doradztwo i konsultacje techniczne oraz projekty:
  • w zakresie remontów, modernizacji i eksploatacji
 • Usługi wykonujemy na podstawie:
  • dostarczonej dokumentacji technicznej przez zleceniodawcę
  • projektu technicznego wykonanego przez specjalistów naszego przedsiębiorstwa
  • wzoru dostarczonego przez klienta
  • dokumentacji PROZAMECH
 • Terminy realizacji usług według potrzeb i awaryjne
 • Gwarancje:
  • na dostarczane części udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zamontowania, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy lub według uzgodnień
  • dostarczane części są wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i według obowiązujących warunków technicznych
  • jakość dostarczanych wyrobów i usług może być dokumentowana według obowiązujących norm oraz wykładni dyrektyw Unii Europejskiej
  • do dostaw wyrobów i usług załączana jest dokumentacja jakościowa wymagana w zamówieniu
Klapa zwrotna DN 300 Zawór wlotowy Pierścienie Serwomotor 13 UP 55 Serwomotor TK 120 Serwomotor TC 32

Strona Główna | Części zamienne | Wykonywane usługi | Zespoły nowej konstrukcji
Główni odbiorcy | Warunki zakupu | Kontakt

PROZAMECH
Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów Urządzeń Energetycznych
ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg
tel. (055) 236 74 54, tel/fax (055) 235 04 95, e-mail: prozamech@prozamech.pl